Verantwoording

Online enquete

Doelgroep

Het Nationaal Traineeship Onderzoek (NTO) 2016 is een volledig online uitgevoerd onderzoek dat is gehouden onder lezers van de Jobnetkrant. Een deel van hen is student vanaf een jaar vóór afstuderen en een ander deel young professionals tot en met twee jaar werkervaring op HBO- en WO-niveau.

Steekproef

980 Studenten / young professionals deden mee aan het onderzoek.

Veldwerkmethode

Het onderzoek is volledig online uitgevoerd. Waar mogelijk is voor een gesloten vraagstelling gekozen.
Aansluitend op het Nationaal Traineeship Onderzoek werd er een Traineeship of the Year Pitch presentatie gehouden op De Nederlandse Carrièredagen 2016.

Vragenlijst

De vragenlijst is samengesteld door de redactie van Memory & de Jobnetkrant.

Uitvoering Veldwerk

De redactie van Memory heeft het onderzoek uitgevoerd met behulp van E-mark Enquete-software.

Traineeshipselectie

In het onderzoek zijn alle traineeships meegenomen die gepubliceerd zijn op vacature-/ traineeship-sites in de periode mei/juni 2016, gericht op bovenstaande doelgroep.

Beoordelingscriteria

In dit onderzoek zijn traineeships beoordeeld aan de hand van hoofdthema’s:

  1. Bekendheid van bedrijven als aanbieder van traineeships
  2. Populariteit van het traineeship van de betreffende werkgever
  3. Communicatiekracht van het inhoudelijke aanbod van een traineeship

Voor een objectieve meting van de communicatiekracht zijn communicatie-teksten van traineeships zonder logo of merknaam voorgelegd aan de doelgroep.

Toelichting sterrensysteem:

  • Sterren worden bepaald op basis van de online enquêteresultaten Traineeship of the Year
  • Drie scores uit de enquête zijn relevant: Bekendheid, Populariteit en Aansprekende communicatie
  • Van deze drie resultaten wordt een gemiddelde bepaald
  • Aan ieder van de drie resultaten wordt een minimum gesteld om überhaupt in aanmerking te komen voor 5 sterren
  • Er worden drie ondergrenzen vastgesteld: voor 5 sterren, voor 4 sterren en voor 3 sterren
  • Voor 5 sterren moet een traineeship zowel de ondergrens voor het gemiddelde halen als het minimum per onderdeel
  • Per branche zijn de grenswaarden apart ingesteld

Derde editie

Dit is de derde editie van het Nationale Traineeship Onderzoek. Memory Research stelt iedere suggestie voor verbetering voor volgend jaar van harte op prijs.

Competitie ‘Traineeship of the Year 2016’

De top 3 uit het NTO 2016 per branche zijn de 2e ronde ingegaan en in de laatste week van oktober jl. blootgesteld aan focusgroups (8 potentiële trainees in een desbetreffende branche).
De volgende zaken zijn hierbij naar voren gekomen: bij een ingezonden film is er gevraagd wat er direct opviel, of het aantrekkelijk was, voor welke branche het is bedoeld en of het geadviseerd zou worden aan vrienden en/of aan henzelf. Vervolgens zijn de teksten van de vacature getoond en zijn de volgende vragen gesteld: is deze tekst aantrekkelijk, hoe beschouw je de opbouw van de tekst, zou jij de inhoud adviseren bij je vrienden en wat voor soort bedrijf denk je dat dit is. Daarna is het logo in beeld gebracht en is gevraagd of ze deze kennen en welk gevoel ze erbij hebben. Er is een printscreen getoond op basis van de hele uiting, inclusief visuals en het logo, en is de vraag gesteld of het totaalbeeld wat men van het bedrijf heeft nu is veranderd en waarom wel/niet. Tenslotte is gevraagd een uiteindelijke winnaar te kiezen. De einduitslag op brancheniveau is met de scores uit het NTO samengevoegd en zijn de branche winnaars uitgeroepen.

Algemene titel ‘Traineeship of the Year 2016’

De top 3 hoogst scorende bedrijven (Calco, Stork / NS, & Procam) hebben in de laatste en 3e ronde middels pitchpresentaties op de Nederlandse Carrièredagen op 25 en 26 november jl. (waar 40 potentiële trainees deze presentaties hebben gerankt) gestreden om de algemene titel ‘Traineeship of the Year 2016’. De score uit het NTO, de focusgroupsessie en de pitchpresentatie heeft geleid tot de uiteindelijke winnaar van de algemene titel ‘Traineeship of the Year 2016’. En dat is Calco geworden.