Onderzoek


Kenmerken

Traineeship of the Year focust zich op de kwaliteit van communiceren, aansluiting bij de wensen van starters en de populariteit van het aangeboden traineeship. Middels een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek werden traineeships onder de loep genomen en beoordeeld door de doelgroep. Er werd o.a. gekeken naar het aanbod, creativiteit, voorwaarden en toekomstperspectief. In de onderzoeken werd er onderscheid gemaakt in traineeships in management, techniek, sales & marketing, IT en finance. Deelnemende organisaties kwamen alleen in aanraking met de doelgroep die van belang was en er werd alleen beoordeeld door een groep die aansluit bij het traineeship.

Kwantitatief

Het Nationaal Traineeship Onderzoek (NTO) is een kwantitatief onderzoek dat werd uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2016 via online enquêtes binnen de doelgroepen techniek, it, sales & marketing, finance en management. Drie scores uit de enquête zijn hierbij relevant: bekendheid, populariteit en aansprekende communicatie. Middels een sterrenwaardering (1 t/m 5 sterren) ontstond er een ranking.

Kwalitatief

Diverse focusgroepen beoordeelden in oktober 2016 de traineeships die het hoogste hebben gescoord uit het NTO 2016. Dit gebeurde middels beoordeling van filmpjes, uitingen van het traineeship op de eigen site, populariteit van de desbetreffende organisatie en de aansprekendheid van de inhoud van de vacaturetekst. Hieruit werden i.c.m. de score uit het NTO 2016 de branchewinnaars bekend gemaakt.

Live

Deelnemende organisaties werden in november 2016 op De Nederlandse Carrièredagen middels pitchpresentaties van 5 minuten beoordeeld door ruim 40, in traineeship geinteresseerde, studenten en starters. Zij gaven hun voorkeuren aan en de punten die hieruit gescoord konden worden, i.c.m. de scores uit beide bovenstaande onderzoeksonderdelen, leidde uiteindelijk tot de overall winnaar van het ‘Traineeship of the Year 2016’.

Pitchpresentatie Nederlandse Carrièredagen 2016
Pitchpresentatie Nederlandse Carrièredagen 2016
Pitchpresentatie op De Nederlandse Carrièredagen 2016
Foto’s: Joris Aben en Pablo van Veldhuisen

Publicaties

Print:

  • Jobnetkrant februari 2017

Online:

Respondenten

Aantal ondervraagden: 980

Geslacht
47% Man
53% Vrouw
Opleidingsniveau
52% Hbo
48% Wo
Opleidingsprofiel
54% Economisch
31% Technisch
2% Juridisch
13% Overig
Afgestudeerd
56% Ja
44% Nee
Afstudeerjaar
8% 3 jaar geleden
14% 2 jaar geleden
25% 1 jaar geleden
42% dit jaar
12% volgend jaar
0% over 2 jaar

Oriëntatie en voorkeur

Ideale duur van een traineeship
10% 0-6 maanden
8% 6 maanden
19% 6 maanden – 1 jaar
14% 1 jaar
33% 1-2 jaar
16% 2 jaar
1% langer dan 2 jaar
Hoe oriënteer jij je op traineeships?
83% Websites van bedrijven
77% Carrièresites en talentgames
64% Social media
61% Carrière-evenementen
50% Via vrienden en kennissen
33% Bedrijvendagen
19% Studieverenigingen
12% Vakbladen
4% Dagbladen
Wat bepaalt jouw keuze om te reageren?
82% Ervaring opdoen op meerdere afdelingen
63% Eigen projecten / verantwoordelijkheid
58% Baangarantie
56% Bedrijfscultuur
53% Intensieve begeleiding
42% Het aantal opdrachten / verschillende rollen
41% Buitenland mogelijkheden
28% Contact met andere trainees
25% Secundaire arbeidsvoorwaarden
17% Maatschappelijke betrokkenheid
Naar wat voor een traineeship gaat je interesse uit?
12% Finance
10% IT
40% Management
17% Sales & Marketing
22% Techniek