Verantwoording

Nationaal Traineeship Onderzoek (NTO) 2015 is een volledig online uitgevoerd onderzoek dat is gehouden onder lezers en voormalig lezers van het Memory Magazine. In het NTO zijn totaal traineeships onder de loep genomen door 1021 respondenten (vanaf een jaar voor afstuderen) en young professionals (t/m 2 jaar werkervaring) op wo- en hbo niveau. Er is gedifferentieerd op branche niveau (technisch, finance, management, marketing & sales en IT) waardoor bv. een IT student alleen maar de IT traineeships onder ogen heeft gekregen etc.

In dit onderzoek is er beoordeeld op 5 niveaus: zichtbaarheid, imago, helderheid van communiceren, aanbod & populariteit. De volgende vragen zijn hierbij gesteld: wat vind jij het belangrijkst dat er in een omschrijving van een traineeship naar voren moet komen, wat bepaalt jouw keuze om te reageren en is er gevraagd om 10 mogelijkheden (o.a. buitenland mogelijkheden, baangarantie, ervaring opdoen op verschillende afdelingen etc) te ranken van 1 tot 10 waarbij de 10e het minst belangrijk is. De top 5 die hieruit is voortgekomen is naast de traineeship (vacature) tekst gelegd om te kijken of de punten in de tekst op de bedrijfssite worden beschreven. Vervolgens is de vraag gesteld van welke bedrijven men weet dat er een traineeship wordt aangeboden en zijn de namen van de bedrijven in de desbetreffende branche als keuzemogelijkheid gegeven. Daarna is er gevraagd een top 5 bedrijven te noemen waar ze zouden willen werken (de namen van de bedrijven met traineeships zijn hierbij als keuze mogelijkheid gegeven). En is er gevraagd welke teksten het meest aansprekend zijn (hier zijn de koppen van de vacature teksten weergegeven plus de eerste 2 regels van de vacature en de namen van de bedrijven weggelaten). En alleen de teksten van de traineeships in de desbetreffende branche waren hierin opgenomen. Tenslotte zijn alle traineeships in de maanden juli-augustus 2015 op www.jobnet.nl geplaatst, zonder logo en naam van de bedrijven, en is er gekeken naar het traineeship met de meeste views.

De optelsom van al deze resultaten heeft geleid tot een sterrenwaardering van 3,4 of 5 sterren waarbij 5 sterren overeenkomt met de maximale score.

Competitie ‘Traineeship of the Year 2015’

De top 3 uit het NTO per branche zijn de 2e ronde ingegaan en in de laatste week van oktober jl. blootgesteld aan focusgroups (8 potentiële trainees in een desbetreffende branche).
De volgende zaken zijn hierbij naar voren gekomen: bij een ingezonden film is er gevraagd wat er direct opviel, of het aantrekkelijk was, voor welke branche het is bedoeld en of het geadviseerd zou worden aan vrienden en/of aan henzelf. Vervolgens zijn de teksten van de vacature getoond en zijn de volgende vragen gesteld: is deze tekst aantrekkelijk, hoe beschouw je de opbouw van de tekst, zou jij de inhoud adviseren bij je vrienden en wat voor soort bedrijf denk je dat dit is. Daarna is het logo in beeld gebracht en is gevraagd of ze deze kennen en welk gevoel ze erbij hebben. Er is een printscreen getoond op basis van de hele uiting, inclusief visuals en het logo, en is de vraag gesteld of het totaalbeeld wat men van het bedrijf heeft nu is veranderd en waarom wel/niet. Tenslotte is gevraagd een uiteindelijke winnaar te kiezen. De einduitslag op brancheniveau is met de scores uit het NTO samengevoegd en zijn de branche winnaars uitgeroepen.

Algemene titel ‘Traineeship of the Year 2015’

De top 3 hoogst scorende bedrijven (Stork, Procam & Calco) hebben in de laatste en 3e ronde middels pitchpresentaties op de Nederlandse Carrièredagen op 27 en 28 november jl. (waar ruim 100 potentiële trainees deze presentaties hebben gerankt) gestreden om de algemene titel ‘Traineeship of the Year 2015’. De score uit het NTO, de focusgroupsessie en de pitchpresentatie heeft geleid tot de uiteindelijke winnaar van de algemene titel ‘Traineeship of the Year 2015’. En dat is Stork geworden.