Onderzoek

Kenmerken

Traineeship of the Year focust zich op de kwaliteit van communiceren, aansluiting bij de wensen van starters en de populariteit van het aangeboden traineeship. Middels een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek werden traineeships onder de loep genomen en beoordeeld door de doelgroep. Er werd o.a. gekeken naar het aanbod, creativiteit, voorwaarden en toekomstperspectief. In de onderzoeken werd er onderscheid gemaakt in traineeships in management, techniek, marketing & sales, IT en finance. Deelnemende organisaties kwamen alleen in aanraking met de doelgroep die van belang was en er werd alleen beoordeeld door een groep die aansluit bij het traineeship.

Kwantitatief

Het Nationaal Traineeship Onderzoek (NTO) is een kwantitatief onderzoek dat werd uitgevoerd in Q2 van 2015 via online enquêtes binnen de doelgroepen techniek, it, sales & marketing, finance en management. Drie scores uit de enquête zijn hierbij relevant: bekendheid, populariteit en aansprekende communicatie. Middels een sterrenwaardering (1 t/m 5 sterren) ontstond er een ranking.

Kwalitatief

Diverse focusgroepen beoordeelden in oktober 2015 de traineeships die het hoogste hebben gescoord uit het NTO 2015. Dit gebeurde middels beoordeling van filmpjes, uitingen van het traineeship op de eigen site, populariteit van de desbetreffende organisatie en de aansprekendheid van de inhoud van de vacaturetekst. Hieruit werden i.c.m. de score uit het NTO 2015 de branchewinnaars bekend gemaakt.

Live

Deelnemende organisaties werden in november 2015 op De Nederlandse Carrièredagen middels pitchpresentaties van 2 minuten beoordeeld door ruim 100, in traineeship geinteresseerde, studenten en starters. Zij gaven hun voorkeuren aan en de punten die hieruit gescoord konden worden, i.c.m. de scores uit beide
bovenstaande onderzoeksonderdelen, leidde uiteindelijk tot de overall winnaar van het ‘Traineeship of the Year 2015’.

Pitchpresentatie Procam
Pitchpresentatie Procam
Foto: Joris Aben
Pitchpresentatie Stork
Pitchpresentatie Stork
Foto: Joris Aben

Verantwoording

Nationaal Traineeship Onderzoek (NTO) 2015 is een volledig online uitgevoerd onderzoek dat is gehouden onder lezers en voormalig lezers van het Memory Magazine. In het NTO zijn totaal traineeships onder de loep genomen door 1021 respondenten (vanaf een jaar voor afstuderen) en young professionals (t/m 2 jaar werkervaring) op wo- en hbo niveau.
Lees verder »

Respondenten

Aantal ondervraagden: 1021

Geslacht

 • 51% Man
 • 49% Vrouw

Opleidingsniveau

 • 43% Wo
 • 57% Hbo

Opleidingsprofiel

 • 48% Economisch
 • 2% Juridisch
 • 28% Technisch
 • 22% Overig

Carrièrefase

 • 47% Young professional
 • 53% Student

Toelichting sterrensysteem:

 • Sterren worden bepaald op basis van de online enquêteresultaten Traineeship of the Year
 • Drie scores uit de enquête zijn relevant: Bekendheid, Populariteit en Aansprekende communicatie
 • Van deze drie resultaten wordt een gemiddelde bepaald
 • Aan ieder van de drie resultaten wordt een minimum gesteld om überhaupt in aanmerking te komen voor 5 sterren
 • Er worden drie ondergrenzen vastgesteld: voor 5 sterren, voor 4 sterren en voor 3 sterren
 • Voor 5 sterren moet een traineeship zowel de ondergrens voor het gemiddelde halen als het minimum per onderdeel
 • Per branche zijn de grenswaarden apart ingesteld