Onderzoek

Kenmerken

Traineeship of the Year focust zich op de kwaliteit van communiceren, aansluiting bij de wensen van starters en de populariteit van het aangeboden traineeship. Middels een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek werden traineeships onder de loep genomen en beoordeeld door de doelgroep. Er werd o.a. gekeken naar het aanbod, creativiteit, voorwaarden en toekomstperspectief. In de onderzoeken werd er onderscheid gemaakt in traineeships in de techniek, IT, sales & marketing, finance en management. Deelnemende organisaties kwamen alleen in aanraking met de doelgroep die van belang was en er werd alleen beoordeeld door een groep die aansluit bij het traineeship.

Kwantitatief

Het Nationaal Traineeship Onderzoek (NTO) 2014 is een volledig online uitgevoerd onderzoek dat is gehouden onder lezers van Memory Magazine. Een deel van hen is student vanaf een jaar vóór afstuderen en een ander deel young professionals tot en met twee jaar werkervaring op HBO- en WO-niveau. Maar liefst 962 Studenten / young professionals deden mee aan het onderzoek.

Kwalitatief

Vijf focusgroepen van alle minimaal 8 potentiele trainees beoordeelden de traineeships onder leiding van een deskundige gespreksleider. Dit gebeurde middels beoordeling van filmpjes, uitingen van het traineeship op de eigen site, populariteit van de desbetreffende organisatie en de aansprekendheid van de inhoud van de vacaturetekst(en).

Live

Aansluitend op het Nationaal Traineeship Onderzoek is er een Traineeship of the Year presentatie geweest op de Nederlandse Carrièredagen 2014. Middels pitchpresentaties werden de traineeships beoordeeld door 80 (in traineeship geïnteresseerde) studenten en
starters. Naar aanleiding van de 3 bovenstaande onderzoeksonderdelen is er een winnaar gekozen.

Pitchpresentatie op De Nederlandse Carrièredagen
Joery van de Geijn – Accountmanager Canon Business Center Utrecht
Foto: Joris Aben
Pitchpresentatie op De Nederlandse Carrièredagen
Foto: Joris Aben

Voor een objectieve meting van de communicatiekracht zijn communicatie-teksten van traineeships zonder logo of merknaam voorgelegd aan de doelgroep. Aan de hand van drie samengestelde uitslagen zijn de traineeships gewaardeerd met één tot vijf sterren. De gebruikte grenswaarden zijn per branche vastgesteld. Vijf sterren is de maximale score. Om vijf sterren te halen moest het traineeship niet alleen gemiddeld, maar ook op ieder onderdeel afzonderlijk hoog scoren.

Respondenten

 • Aantal ondervraagden 924

Geslacht

 • 46% Man
 • 54% Vrouw

Opleidingsniveau

 • 56% Wo
 • 44% Hbo

Opleidingsprofiel

 • 37% Economisch
 • 7% Juridisch
 • 25% Technisch
 • 31% Overig

Carrièrefase

 • 57% Young professional
 • 43% Student

Toelichting sterrensysteem:

 • Sterren worden bepaald op basis van de online enquêteresultaten Traineeship of the Year
 • Drie scores uit de enquête zijn relevant: Bekendheid, Populariteit en Aansprekende communicatie
 • Van deze drie resultaten wordt een gemiddelde bepaald
 • Aan ieder van de drie resultaten wordt een minimum gesteld om überhaupt in aanmerking te komen voor 5 sterren
 • Er worden drie ondergrenzen vastgesteld: voor 5 sterren, voor 4 sterren en voor 3 sterren
 • Voor 5 sterren moet een traineeship zowel de ondergrens voor het gemiddelde halen als het minimum per onderdeel
 • Per branche zijn de grenswaarden apart ingesteld